Ciutadans d’un poble

Ciutadà del món és una expressió bonica però cal treballar-la molt si volem que realment tingui sentit. De prop o…

Futur imperfecte

El futur és una cosa que no arriba mai. Resta sempre a l’horitzó com una promesa incerta. Treu el nas,…

Setmana de vida

Reflexió sobre una setmana santa per a tothom, on la vida i el misteri s’entrelliguen.