Prop de l'Onyar

Una mirada al món des de la meva finestra

Francesc Brunés

Dia: 13 de febrer de 2013


  • Reformes educatives

    Escolta! I no podríem fer-ho més senzill? Pregunta espontània en veure la complexitat de la programació al llarg del curs de molts centres de secundària. L’origen d’un tal galimaties rau en la convivència simultània de diversos sistemes educatius. A saber:  del 1990 perdura la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo), al 2006 s’hi afegeix…

    Continua llegint

Start a Blog at WordPress.com.