Cap d’any

La música adreçada a un auditori buit en temps de pandèmia, pot ser la imatge icònica del canvi d’època que vivim.