Ridículs

Hem fet, fem i farem el ridícul al llarg de la història. Allò grotesc i allò esquifit. En tot cas, allò molt més minso que la capacitat de progrés de la humanitat.