El gran botellot

Conte d’un país imaginari i llunyà, en un període indeterminat de la història i on el #botellot és només el símptoma d’haver abandonat la natura per adorar el mercat

Dies i setmanes

La ‘V’ esdevé ‘L’ tot esperant la ‘U’. Mentre veiem, des de la cua dels qui fan bondat, cavalcar sobre vacunes els espavilats

Hivern

Un conte d’hivern per a temps freds i amb nans esmaperduts i paralitzats