El gran botellot

Conte d’un país imaginari i llunyà, en un període indeterminat de la història i on el #botellot és només el símptoma d’haver abandonat la natura per adorar el mercat